Autenticació fallida

 • Per poder accedir al web cal que instal·leu al vostre ordinador un certificat digital.
  Podeu consultar la relació dels certificats acceptats i els perfils d'acreditació amb els que es poden fer servir, així com les adreces web on podeu obtenir-los en l'enllaç següent:
  Certificats digitals acceptats

 • Para poder acceder al sitio web debe instalar en su ordenador un certificado digital.
  Puede consultar la relación de los certificados aceptados y los perfiles de acreditación con los que se pueden utilizar, así como las direcciones web donde se pueden obtener en el enlace siguiente:
  Certificados digitales aceptados

 • To access the website you must install a digital certificate on your computer.
  In the following link you can check the main certificates accepted and the types of users who may utilize each certificate. It also includes the list of sites where you can obtain the certificates.
  Digital certificates accepted